ผลงานทางวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ประจำปีการศึกษา
2557


ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแนวปฎิบัติในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
ชื่อผู้วิจัย: นางวิภารัตน์ สิโรรส (คลิ๊กดูรายละเอียด)
..............................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง: รายงานการพัฒนาบทเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ชื่อผู้วิจัย: นางทัศนีย์ อินทรทัศน์  (คลิ๊กดูรายละเอียด)(กลับหน้าแรก)


 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com