ยินดีต้อนรับ

  ผู้อำนวยการเกรียงไกร  วุฒิมานพ    

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง   เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2561 

 

   
   
   
   
   
 
   
 
  เมื่อวันที่: 19.1.2561 , อ่าน: 1220
 
©2014 by www.seamamueng.com