fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 

ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่  กีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, เซปัคตะกร้อ, เปตอง และกรีฑา  ระหว่างวันที่  18 มิถุนายน – 19  กรกฎาคม 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีสร้างพื้นฐานความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
  เมื่อวันที่: 7.7.2560 , อ่าน: 1644
 
©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat