fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มอบหมายให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560  ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน  2560 

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’ 84  (ทุ่งท่าลาด)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
   
   
   
 
   
   
   
 
 
   
 
  เมื่อวันที่: 7.7.2560 , อ่าน: 750
 
©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat