กิจกรรมลูกเสือ

       ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่  9  กุมภาพันธ์   ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง –  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9  (นครศรีธรรมราช)   เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย   สติปัญญา   จิตใจและศีลธรรม   ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบตามกระบวนการลูกเสือ – เนตรนารี  และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   
   
   
   
   
   
   

 
   
 
  เมื่อวันที่: 11.2.2560 , อ่าน: 1235
 
©2014 by www.seamamueng.com