กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 25 สิงหาคม 2559   ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 "คีรีวง" อากาศดีที่สุดในประเทศไทย   คืนสู่ธรรมชาติ   กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

   
   
   
   
 
   
 
  เมื่อวันที่: 3.9.2559 , อ่าน: 530
 
©2014 by www.seamamueng.com