fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เว็บไชต์โรเงรียนวัดเสมาเมือง
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
ขอให้คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันด้วย  เมื่อผู้ปกครองสงสัยอะไร จะได้เข้าไปดู เฃ่น ข้อมูลครูที่ปรึกษา บางคนไม่ได้สอนที่นี้ หรือเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังมีชื่อ  และกรุณาใส่เบอร์โทรครูปรึกษาไปด้วยคะ เมื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ
             -  ไม่ควรมีการแยกห้องเรัยนมากเกินไป  เมื่อก่อนผอ.โสภณ  ดำรงตำแหน่งแยกห้องเทอมและ 1 ครั้ง  ตอนนี้เป็นอะไร เด็กสอบเข้า ป.1 ได้แยกแล้วแยกห้องคิดว่าคงจะแยกห้องตอนเปิดเทอมแล้วสอบแยกห้อง  พอเรียนปรับพื้นภาคฤดูร้อนเสร็จแยกอีก  กว่าจะใด้เรียน แยก 3 ครั้ง สงสารเด็กๆ บ้างถุะ ผอ.เด็กยังเด็กมาก  เปลี่ยน 1 ครั้งก็พอแล้ว คะ ฝากถึง รองผอ.ฝ่ายวิชาการด้วยคะ
 
   
 


 

เมื่อ 2 กรกฎาคม 2562 - 11:27 วันที่ 2.7.2562 โดย นางวาสนา เกิดขำ
อีเมล์ อ่าน 574 ตอบ 1 110.77.155.139

 
 
ความคิดเห็น
 

เห็นด้วย


กาน วันที่ 2.7.2562 เวลา เวลา 11:27 110.78.179.213 ตอบกระทู้ ลบ
1


©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat