fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
ทางโรงเรียนขอใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์จากนักเรียน  ขอถามหน่อย กระเป๋านักเรียนก็ต้องซื้อของโรงเรียน. ชุดพละก็ต้องซื้อของโรงเรียน ซื้อของบุญญาไม่ได้  อุปกรณ์การเรียนค่าสมุดหนังสือก็ซื้อของเรียน แต่ไม่เคยออกใบเสร็จให้สักครั้ง แล้วมาให้นักเรียนหาใบเสร็จไปให้   ไม่มีไปให้ครูก็ไล่บี้ทวงทุกวัน จนเด็กมาบอกให้ไปหาซื้อใบเสร็จเขียนส่งครูให้หน่อย ถามหน่อยสอนวิชาโตไปไม่โกง. เพื่ออะไร... ในเมื่อโรงเรียนยังมีความคิดแบบนี้   โรงเรียนอื่น ขอยกตัวอย่างของสพฐ อนุบาลนครศรีธรรมราช ไม่ต้องเอาใบเสร็จไปแลก แค่เซ็นชื่อก็รับเงินมาแล้ว.  ใครบ้างที่เรียนหนังสือแล้วไม่ซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรเลย. นโยบายนี้เพื่ออะไร... เอาใบเสร็จมาเพื่ออะไรหรือ?


 
   
 


 

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 - 9:42 วันที่ 27.7.2559 โดย สัญชัย พัฒนแก้ว
อีเมล์ อ่าน 1555 ตอบ 1 223.24.82.250

 
 
ความคิดเห็น
 

แถมวันไปซื้ออุปกรณ์การเรียน สมุดหนังสือ ทางดรงเรียนก็ไม่ได้ประชาสัมพันธืบอกผู้ปกครองล่วงหน้าตอนนั้นเลยว่าให้เก้บใบเสร้จรับเงินไว้ด้วยนะครับ ผมงงจริงๆ กับการทำงานแบบมืออาชีพของที่นี่ ครับ

ประยุทธ วันที่ 27.7.2559 เวลา เวลา 9:42 118.174.35.157 ตอบกระทู้ ลบ
1


©2014 by www.seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat