บอร์ดผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองนายเกรียงไกร   วุฒิมานพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

 

 

นางวิภารัตน์   สิโรรส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

 

 

 

นางศิรินันท์   สถาพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

 

 

 

นายไสว  โพธิ์วิเชียร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

 

 

 

(กลับหน้าแรก)

 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com