ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
นายเกรียงไกร วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษานางวิมลลักษณ์ ศรีกระจ่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

นายสมเชษฐ์ ชูสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางวิภารัตน์ สิโรรส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


นายไสว โพธิ์วิเชียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

 

(กลับหน้าแรก)

 
   
   
©2014 by www.seamamueng.com