ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 585 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 075 – 356518 โทรสาร 075-310582
e-mail Semamuang@Nakhoncity.org.th

 
   
   
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
ส่งถึง/เจ้าหน้าที่
เรื่อง/หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
©2014 by www.seamamueng.com